Home / Việc Làm Vui / Cách hiệu quả để tránh bẫy lối nguỵ biện logic trong giải quyết vấn đề – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Cách hiệu quả để tránh bẫy lối nguỵ biện logic trong giải quyết vấn đề – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Lối ngụy biện logic là gì? Là những tuyên bố ban đầu có vẻ đúng, tuy nhiên sau khi bạn lý luận lại 1 cách logic thì hóa ra lại không đúng ❤ Nếu bạn trở thành nạn nhân của lối ngụy biện logic bạn có thể đi đến những kết luận sai trong giải quyết vấn đề.

Cùng ViecLamVui vượt qua bẫy lối ngụy biện logic trong series kỹ năng giải quyết vấn đề❤ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui.

#ViecLamVui #1001KhoaHocOnline #1001KyNangNgheNghiep #KyNangGiaiQuyetVanDe

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *